DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
 
 
 
 
 
 
 
         D.G.A.S.P.C. Botosani, str. Maxim Gorki 4, tel. 0231.537.993, fax: 0231.511.047, e-mail: dgaspcbt@yahoo.com
 
 
»  Serviciul juridic contencios
 
» Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate si coordonare autoritati publice locale
 
»  Serviciul resurse umane, salarizare si relatii cu publicul
  •  Compartimentul relatii publice si registratura
 
»  Serviciul contabilitate, planificare bugetara si mamangment financiar
  •  Compartimentul contabilitate
  •  Biroul planificare bugetara și managment financiar
 
»  Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei
 
»  Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic si patrimoniu
 
»  Serviciul achizitii publice si proiecte
 
»  Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        6